Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundige

Contact

Laura Deater (voorzitter)

Jacqueline van de Linden (secretaris)
parkinson.neuroreva@venvn.nl

Doelstellingen


De Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundige (NWP) is een onderdeel van de V&VN Neuro en revalidatie en heeft als doel het ontwikkelen van de verpleegkundige Parkinson zorg en de profilering van de Parkinsonverpleegkundige binnen het werkveld. De NWP bestaat sinds 1997 en acteert onafhankelijk.

Missie

De Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundige streeft naar optimale, hoogwaardige verpleegkundige zorg en begeleiding die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt met de ziekte van Parkinson en zijn naaste omgeving. Zij werkt daarbij nauw samen met de Parkinsonvereniging en de verschillende beroeps- en vakorganisaties die zich met de zorg voor deze patiëntengroep bezighouden (ParkinsonNet, NVN, V&VN)

Om onze missie te realiseren organiseert de werkgroep vakinhoudelijke scholing ten behoeve van de ontwikkeling van de beroepsbeoefenaren. Ook nieuwe ontwikkelingen in de zorg vragen om een hoge vakbekwaamheid en deskundigheid van de Parkinsonverpleegkundige. Daartoe organiseert de werkgroep lezingen en/of informatiebijeenkomsten tijdens de scholingsdagen

Doelstellingen voor de periode 2015-2020

 1. Implementatie van de nieuwe verpleegkundige monodisciplinaire richtlijn.
 2. Delen van kennis en ervaring op internationaal niveau.
 3. Bijdragen aan beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering van verpleegkundige specialisten en verpleegkundigen werkzaam in de Parkinsonzorg.
 4. Bestendiging van de financiering van zowel de Parkinsonverpleegkundigen als de verpleegkundige specialist binnen de Parkinsonzorg.
 5. Ontwikkelingen van post-HBO vervolgonderwijs tot Parkinsonverpleegkundige.
 6. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van Parkinsonverpleegkundigen bij de behandeling van patiënten met de Ziekte van Parkinson.

Aantal leden

De NWP bestaat uit geregistreerde Parkinsonverpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en Verpleegkundig Specialisten Parkinson die;

 • Werkzaam zijn in een intra, trans of extramurale setting.
 • In het bezit zijn van de basis- en vervolgopleiding tot Parkinsonverpleegkundige.
 • Binnen de poliklinische setting tenminste 12 uur werkzaam zijn onder leiding van de neuroloog.
 • In een andere setting minstens 8 uur werkzaam zijn olv de neuroloog met een minimale caseload van 10 patiënten.

Organisatiestructuur

De NWP bestaat uit het bestuur en de werkgroep leden. De werkgroep leden zijn onderverdeeld in 5 verschillende regio’s:

 • Regio Noord (Groningen, Friesland, deel Drenthe); vacature
 • Regio West (NH, deel Utrecht); Koen Gillissen, vacature
 • Regio Zuidwest (Zh, Zeeland, deel Noord Brabant); Jacqueline v.d Linden, Kim Rijkelijkhuizen.
 • Regio Oost (Overijsel, Gelderland, deel Utrecht); Thilly Kreijkes, Esther van de Weide
 • Regio Zuid (Limburg, deel Noord Brabant); Tanja Lustermans

Aanspreekpunten:

 • Voorzitter: Laura Daeter
 • V&VN: Thilly Kreijkes, Jacqueline vd Linden
 • NVN: Jacqueline vd Linden
 • ParkinsonNet: Jacqueline v Gestel, Thilly Kreijkes
 • Parkinsonvereniging: Ester vd Weide, Tanja Lustermans
 • Scholing: Gerty Hendriks
 • Secretaris: Jacqueline vd Linden
 • Penningmeester: Jacqueline v Gestel
 • DPIA: Jolanda v Gorcum
 • Onderzoek en adviserend: Anneloes de Zoete
 • Internationale overleggen en contacten VS: Hella Tulp

Bijeenkomsten

Twee maal per jaar een landelijke nascholing en regionale bijeenkomst/scholing word gestimuleerd.

Documenten

Websites