Over Ons

Missie en visie

De afdeling Neuro & Revalidatie…

  • …streeft naar competente verpleegkundigen en verzorgenden.
  • …streeft naar toepassing van de meest actuele kennis en standaarden (evidence based cq best practice) .
  • …werkt aan het bewustzijn van verpleegkundigen en verzorgenden dat men onderdeel is van een groter geheel (interne en externe ketens, multidisciplinaire samenwerking).

De afdeling Neuro & Revalidatie wil dit bereiken door krachtenbundeling van verpleegkundigen en verzorgenden uit diverse werkvelden en met diverse functies, door inzet van moderne media, door samenwerking met andere beroepsgroepen en patiëntenverenigingen en door internationale samenwerking.

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam binnen de neuro en revalidatie, door vakinhoudelijke en rolinhoudelijke activiteiten en deskundigheidsbevordering.

Samenstelling

Onze afdeling heeft betrekking op een gevarieerd en uitgebreid deel van het verpleegkundig werkveld. Het is daarom belangrijk dat we met allerlei experts in het veld contact houden. Bestuursleden ‘neuro’ en ‘revalidatie’ onderhouden de contacten met alle patiëntencategorieën die vallen onder het betreffende expertisegebied. De verschillende secties vertegenwoordigen weer hun collega’s in het werkveld. Het bestuur wordt ondersteund en gevoed door subgroepen met elk hun eigen vakinhoudelijke expertise.