Functie differentiatie in de nieuwe expertise gebieden

Gepubliceerd door Marlies op

De afdeling doet mee aan een pilot om de functiedifferentiatie door te voeren in de expertisegebieden.

De functie differentiatie zal niemand zijn ontgaan.
Onze huidige expertise gebieden zijn hier nog niet op ingericht.
Daarom start er binnen de V&VN het project Expertisegebieden 2020 .

Het bestaande beroep ‘verpleegkundige” en het nieuwe beroep “regieverpleegkundige” zullen beschreven worden. Deze beschrijving is inhoudelijk gebaseerd op het rapport Terpstra “Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging” (2015).

Wat gaan wij concreet doen:

Op 4 juli a.s. zullen wij vanuit de afdeling neuro en revalidatie starten met de ontwikkeling van de toekomstbestendige expertisegebieden voor de neuro en revalidatie.

Wij hebben de ambitie om de nieuwe expertisegebieden weer samen met de verpleegkundigen uit deze werkvelden, te ontwikkelen.

De ronde-tafel gesprekken hiervoor zijn op 4 juli voor neurologie en 11 juli voor revalidatie (geweest). Een grote groep verpleegkundigen heeft zich hiervoor al aangemeld. In september willen wij de pilot afronden.

Brenda Fibicher,
Bestuurslid Neuro en Revalidatie (vice voorzitter)
Voorzitter Vakgroep Revalidatie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *