Expertisegebieden

UITNODIGING VOOR HERZIENING EXPERTISEGEBIEDEN

Doe jij ook mee aan de herziening van ons Expertisegebied. Wij willen je van harte uitnodigen voor onze Rondetafel Bijeenkomst op 4 juli 2019 van 16.00 tot 19.00 op de Churchilllaan 11 te Utrecht? Lees verder…


Hoe zijn de eerste expertisegebieden tot stand gekomen?

Het beroep van de verpleegkundige is een samenhangend geheel en niet op te delen. Zo staat het in het rapport V&V2020- Leren van de toekomst, dat adviseert om daarom niet meer van beroepsdeelprofielen te spreken. V&VN heeft daarom expertisegebieden ontwikkeld, als volgende stap in het in de praktijk brengen van de beroepsprofielen.

De beroepsprofielen beschrijven het beroep in algemeen geldende competenties. Deze competenties zijn geldend voor elke willekeurige verpleegkundige, onafhankelijk van de setting of specialisatie waarin zij werkt. Expertisegebieden beschrijven de aanvullende competenties die de verschillende verpleegkundigen nodig hebben wanneer zij in een bepaalde context of met specifieke aandachtsgebieden werken. Deze competenties zijn complementair aan de competenties zoals beschreven in de nieuwe beroepsprofielen.

Om de expertisegebieden te ontwikkelen wordt met de betrokken verpleegkundigen gesproken in rondetafel bijeenkomsten. Aan de hand van de daar verzamelde informatie wordt het expertisegebied geschreven. 

Op deze manier zijn ook de expertisegebieden voor de neurologisch verpleegkundige en de revalidatie verpleegkundige ontstaan. In de links hieronder zijn de expertisegebieden voor onze specialismes te bekijken. 

Voor meer uitleg en andere expertisegebieden kun je hier kijken. 

CamMeds rollen

De Expertisegebieden neuroverpleegkundige en revalidatieverpleegkundige zijn
een aanvulling op het Beroepsprofiel verpleegkundige (Lambregts & Grotendorst, 2012). Het Beroepsprofiel beschrijft de elementen van het beroep die voor elke verpleegkundige van toepassing zijn en ook voor de verpleegkundigen die onder een Expertisegebied vallen. Dit alles wordt uitgewerkt aan de hand van de CanMEDS-systematiek (Canadian Medical Education Directives for Specialists). Deze systematiek bestaat uit zeven verschillende rollen. De kern van de beroepsuitoefening is de verpleegkundige als zorgverlener. Alle
andere rollen zijn ondersteunend voor de rol van zorgverlener. Deze centrale rol geeft richting aan de andere CanMEDS-rollen.