Hersenz: oproep aan minister

“Minister, zorg er samen met ons voor dat Hersenz integraal in de ziektekostenverzekering komt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel die het nodig hebben.” Deze oproep kreeg minister Bruins 4 maart mee van cliënten, behandelaars en bestuurders tijdens een werkbezoek aan een behandellocatie van Hersenz in Den Haag. Lees meer…

Zelfevaluatie brengt kwaliteit samenwerkingsverband in kaart

In 2019 voeren alle 55 ketens de zelfevaluatie uit. Deze zelfevaluatie is een kwaliteitssysteem waarvan de uitkomsten verbeteringen opleveren in het samenwerkingsproces. Dit voorjaar voeren alle aangesloten ketens van het Kennisnetwerk deze zelfevaluatie uit. De ketens ontvangen een ketenrapportage met aanbevelingen hoe zij de kwaliteit kunnen verbeteren. In 2012 en 2015 is deze zelfevaluatie ook uitgevoerd.

(meer…)

Leg de link (.nl)

Het kost mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak veel moeite om de juiste hulp te vinden. Met ‘Leg de Link met hersenletsel’ wil initiatiefnemer Hersenz huisartsen en andere zorgprofessionals informatie aanreiken waarmee zij hersenletsel eerder kunnen signaleren en beter kunnen doorverwijzen. Daar helpt onze afdeling natuurlijk graag aan mee!
Komende weken zal je daarom de video’s van legdelink.nl hier op onze website zien verschijnen.

(meer…)