Bestuur

Om efficiënt en slagvaardig te kunnen zijn is duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden een voorwaarde. Een klein bestuur lijkt daarvoor het meest efficiënt, daarom bestaat ons bestuur maximaal uit 8 personen. Iedere afzonderlijke bestuursfunctie wordt gekenmerkt door eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden.

 • Voorzitter:
  Zit de vergaderingen voor, zorgt voor nakomen van de afspraken, is aanspreekpunt voor de V&VN, is verantwoordelijk voor de invulling van de beleidsdagen.
 • Contactpersoon Revalidatie:
  Onderhoudt contacten met alle patiëntencategorieën die onder het expertisegebied revalidatie vallen.
 • Contactpersoon Neuro:
  Onderhoudt contacten met alle patiëntencategorieën die onder het expertisegebied neuro vallen.
 • Contactpersoon Internationaal:
  Aanspreekpunt voor alle internationale contacten, woont de vergaderingen van de European Association of Neuroscience Nurses (EANN) bij.
 • Bestuurslid Onderwijs:
  Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot scholing en onderwijs. Verantwoordelijk (niet persé uitvoerend) voor het organiseren van de jaarlijkse themabijeenkomsten, congres en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten.
 • Bestuurslid Kwaliteit:
  Is eerste aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot kwaliteit, onderzoek, richtlijnen, etc.